سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

لطفا وجه اشتراک سالیانه را به حساب بانک ملی ایران شعبه سپند  کد  601 (تهران) به شماره حساب 0102082648001 در وجه حساب ذخیره صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب واریز و اصل سند بانکی را به همراه برگ تکمیل شده اشتراک به نشانی دفتر فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ارسال فرمایید.

اشتراک سالانه (چهار شماره): 80000 ریال، برای دانشجویان: 60000 ریال (فتو کپی کارت دانشجویی را پیوست فرمایید)

نشانی دفتر مجله: تهران خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان، پلاک 173، دانشگاه  آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب، دفتر فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی