دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بازنمایی یا بازساخت: تطوّر ساختاری چهرۀ جنید بغدادی در برخی آثار عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

ناصر امیرمحمدی؛ نعمت اصفهانی عمران؛ حمید طبسی


2. خواجه احمد کاسانی؛ دیدگاه‌ها و اصطلاحات عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

محمد علی آتش سودا؛ زینب رحمانیان کوشککی؛ سید محسن ساجدی راد


3. بررسی و تحلیل مهم‌ترین مطلوب‌های بشری در عبهرالعاشقین و شرح شطحیات با توجه به گزاره‌های انتزاعی و انضمامی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

زهره فهامی


4. تحلیل اسطوره‌کاوی عشق در فرهنگ‌ گیلان (مطالعه موردی: روایت رعنا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

زهرا مهدی پور مقدم؛ بهمن نامور مطلق


5. بررسی و تحلیل نخستین مکاتبـات عارفان (مکتوبات ذوالنون مصری و جنید بغدادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

الهه رجبی فر؛ باقر صدری نیا


6. بررسی رابطه نمادپردازی‌های عرفانی دو اثر ئی‌چینگ و فنگ‌شن‌ین‌آی با منطق‌الطیر عطار در سیمرغ، بط، خروس، غاز و درنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

عظیم حمزئیان؛ راحله میراخورلی


7. تحلیل کارکرد اسطوره ای‌معدن الدرر شمس‌الدین محمد مرشدی، براساس نظریه ی جوزف کمپبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

رامین محرمی؛ ثریا کریمی؛ مهین پناهی


8. تحلیل نمودهای روانی اسطوره‌ها در شعر احمد شاملو و إمل دنقل براساس اصل تضاد یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

فریدون طهماسبی؛ شبنم حاتم پور؛ فرزانه سرخی؛ نسرین بیگدلی


9. واکاوی اسطوره شناختی رمان «من و عجیب و غریب» (با تکیه بر نمادهای مادینه و فرایند بلوغ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

سارا چالاک