درگذشت دکتر مظاهر مصفا

درگذشت دکتر مظاهر مصفا

       انالله و انا الیه راجعون

دکتر مظاهر مصفا

                                        آن حافظ قلعه متون رفت!

 چهارشنبه هشتم آبان ماه 1398 چراغ عمر مردی خاموش شد و از خیل فحول پارسی‌گویان و ادب‌شناسان، یکه‌تازی بی‌مانند کاست و به رفتگان این راه دراز افزود. آری سخن از استاد دکتر مظاهر مصفاست که پس از 87 سال زیستن بر روی خاک، روی در نقاب خاک کشید و خرقه تهی کرد.