اخبار و اعلانات

درگذشت دکتر مظاهر مصفا

       انالله و انا الیه راجعون دکتر مظاهر مصفا                                         آن حافظ قلعه متون رفت!  چهارشنبه هشتم آبان ماه 1398 چراغ عمر مردی خاموش شد و از خیل فحول پارسی‌گویان و ادب‌شناسان، یکه‌تازی بی‌مانند کاست و به رفتگان این راه دراز افزود. آری سخن از استاد دکتر مظاهر مصفاست که پس از 87 سال زیستن بر روی خاک، روی در نقاب خاک کشید و خرقه تهی کرد.

مطالعه بیشتر

آیین نامه نشریات

تمامی مجلات علمی- پژوهشی کشور براساس آیین نامه نشریلا علمی شماره 11/25685 مورخ 1398/2/9 وزارت علوم به مجلات علمی تغییر نام داده‌اند.

مطالعه بیشتر

انتخاب فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی به عنوان فصلنامه برتر فارسی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397

انتخاب مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی به عنوان مجله برتر فارسی به مدیر مسئولی  سرکار خانم دکتر سهیلا موسوی سیرجانی در ششمین جشنواره علمی، پژوهشی فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی (جشنواره فرهیختگان ـ در  سال 1397)

مطالعه بیشتر