اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1879
تعداد پذیرش 165
تعداد عدم پذیرش 1386

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 549
تعداد مشاهده مقاله 716343
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 465625
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 377 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 52 روز
درصد پذیرش 9 %