اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1479
تعداد پذیرش 122
تعداد عدم پذیرش 1081

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 211
تعداد مشاهده مقاله 212913
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 125109
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 7.33 %