تماس با ما

نشانی دفتر مجله :تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک 223، طبقه 7، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب، کدپستی 1584715414.

تلفن: دوشنبه از ساعت 8:30 لغایت 12- چهارشنبه  از ساعت 8:30 لغایت 12

(09300352718)

دورنگار:88830023 ؛ پست الکترونیکی Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)


CAPTCHA Image