دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، زمستان 1399 
1. تحلیل ساختاری دروج در آیین مزدیسنا و اسطوره‌های پیشاآریایی

صفحه 13-42

حجت اله اسماعیل‌نیا گنجی؛ حسن شامیان؛ محمدعلی نوری


5. تحلیل «فرایند تفرد» در تمهیدات

صفحه 137-162

الناز خجسته زنوزی؛ مهین پناهی


6. چهره سیستان در آینه باورها و اساطیر زرتشتی

صفحه 163-194

سیده فاطمه زارع حسینی؛ وجیهه ابهری مارشک