دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، تابستان 1399 
1. بررسی و مقایسه سفر با روح در کتاب سرخ یونگ و معارف بهاء ولد

صفحه 13-37

بیتا طحان؛ محمدرضا روزبه؛ سید محسن حسینی موخر؛ علی نوری


2. بررسی تطبیقی بوران‌دخت و آتنا، الهگان جنگ‌آوری در داراب‌نامه و اودیسه

صفحه 39-73

گلرخ سادات غنی؛ مصطفی گرجی؛ ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق؛ فاطمه کوپا


6. بازتاب قصۀ حضرت یونس (ع) در آثار مولانا و تشابه آن با منابع عرفانی پیشین

صفحه 153-180

خدیجه نامدار جویباری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مسعود روحانی


9. سلمان ساوجی و سلوک در طریقۀ رندان قلندر صفت

صفحه 239-270

داود واثقی خوندابی؛ امید شاه مرادی؛ محمد رضا نجاریان