دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، تابستان 1398 
6. تحلیل کهن‌الگویی هفت‌خوان رستم با تکیه برنظریه روان‌شناسی یونگ

صفحه 167-193

اکبر شاملو؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ رامین خداکرمی


7. دگردیسی اسطوره‌ها در سروده‌های بدر شاکر السیّاب

صفحه 195-226

معصومه مهدوی؛ سید بابک فرزانه؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی