دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1395 
2. تحلیل‌شناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی

صفحه 35-59

حسین پور آلاشتی؛ علی‌اکبر باقری خلیلی؛ مهدیس کاظمی


9. اسطوره غیبت دختر

صفحه 249-282

محمد مشهدی نوش آبادی


10. بررسی تطبیقی وحدت وجود از دیدگاه جامی و شبستری

صفحه 283-316

بتول مهدوی؛ شهلا خلیل اللهی؛ منیره عیدی