دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1395 
6. بازتاب تمثیلی نفس امّاره در مثنوی مولوی

صفحه 183-207

فرهاد طهماسبی؛ شهین ایامی بدرلو


8. بررسی وجوه مشترک آموزه‏ های عرفانی مولوی و اوشو

صفحه 237-256

فاطمه کاکاوند قلعه‏ نویی*؛ محمدعلی گذشتی


9. سنایی و اخلاق حرفه‌ای

صفحه 257-300

سهیلا موسوی سیرجانی؛ مهدیه منصوری