دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1394 
1. گونه‌شناسی شخصیت پرندگان در منطق‌الطیر عطّار نیشابوری

صفحه 11-44

مجید بهره‌ور؛ محمدحسین نیکدار اصل؛ فرزانه محمدی


5. بررسی و تحلیل کیفیّت پوشاک در آیین‌های اساطیری و عرفانی

صفحه 141-165

سیّد محسن حسینی مؤخر؛ حجّت گودرزی؛ کورش گودرزی


6. جایگاه عشق در تفسیر عرفانی عرایس البیان روزبهان بقلی

صفحه 167-194

قدرت‌الله خیاطیان؛ فاطمه سلیمانی کوشالی


10. انگیزه‌های عارفان برای نگارش

صفحه 283-317

محمدرضا موحدی؛ بهاءالدین اسکندری؛ سلمان رحیمی