دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 1-122 
2. واقعات (مکاشفات) لاهیجی در شرح گلشن‌راز

صفحه 13-31

علی محمد پشتدار؛ محمدرضا عباسپور خرمالو


7. سیر آفاق در مشرب متصوفه

صفحه 105-122

لیلا هاشمیان؛ میثم احمدی