دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 1-163 
7. اسطوره سیمرغ عطار در آینة مرغ بزرگ باخ

صفحه 119-139

نرگس محمدی بدر؛ صالحه غضنفری مقدم


8. از سمبلیسم تا اسطوره در اشعار فروغ فرخ‌زاد

صفحه 140-163

مهدی ممتحن؛ مهدی رضا کمالی بانیانی