دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 1-164 
8. حلاج در آثار مولانا

صفحه 138-148

محمد نجاری؛ کامل احمدنژاد