دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 11-296 
3. تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه

صفحه 63-85

حمیدرضا خوارزمی؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ عنایت الله شریف پور


4. ضحاک و بین‌النهرین

صفحه 87-115

علیرضا مظفری؛ علی اصغر زارعی