دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 11-302 
1. پدیده شب در اندیشه مولوی

صفحه 11-34

خدابخش اسداللهی؛ بهنام فتحی


5. تحلیل اسطوره دوشیزه- مادر

صفحه 107-136

محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ بهجت بیرانوند