دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 11-337 
6. بن‌مایه‌های مشترک قصّة‌ الغربة الغربیه‌ سهروردی و آیین گنوسی

صفحه 183-204

محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ کمال الدین آرخی


10. بینش اساطیری در آثار منیرو روانی‌پور

صفحه 303-337

فرزانه مونسان؛ عباس خائفی؛ علی تسلیمی؛ محمد علی خزانه دارلو