مثنوی معنوی؛ بستر خلاقیت و حل مسئله

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده

شیوه‌های روشمند حل مسائل و چگونگی رویارویی با مشکلات در حوزة علوم انسانی از کارکرد بسیار بالایی برخوردار است. خلاقیت یا توانایی تولید ایده‌ها و ارائه راه‌ حل‌های متعدد، جدید و مناسب برای حل مسائل و مشکلات که در دنیای فناوری و ارتباطات امروز به طور جدی مورد بحث و بررسی دانشمندان و محققان در تمام شاخه‌های علوم قرار دارد، در مثنوی معنوی بازتابی آشکار یـافته است. مولوی را می‌توان عارفی دانست که به عمق مسائل انسانی پی برده و در صدد تجزیه و تحلیل آن‌ها برآمده است. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که مولــوی ضمن بیان مبـــاحث عرفانی در قالب حکایـات، از این شیوه‌ها در حل مسائل و مشکلاتی که انسان در زندگی روزمره خود با آن‌ها روبه روست، بهره جسته است. تحقیق و تفحص در مثنوی معنوی برای دست‌یابی به این شیوه‌ها در حوزة علوم انسانی، به منظور گسترش نگرش فردی و اجتماعی و آشنایی با دستاوردهای فکری و معنوی مولوی در برخورد با مسائل انسانی و معضلات رفتاری، از اهداف این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


احمدپور داریانی، محمود و محمد عزیزی. ۱۳۸۸. کارآفرینی. تهران: محراب قلم.

بوگدال، فولکر.۱۳۸۳ .روش‌های حل خلاقانه مسائل. ترجمة فرهنگ هاشمی و علیرضا دارابی. تهران: طراح.

حسینی، افضل‌السادات. ۱۳۸۸ .ماهیت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن. مشهد: به نشر.

دوبونو، ادوارد .۱۳۸۲. خلاقیت جدی. ترجمة قاسم بصیری و مرتضی غفاری‌پور. تهران: آییژ.

زمانی، کریم. ۱۳۷۷. شرح جامع مثنوی معنوی. دفتر۳ و ۴. چ۲. تهران: اطلاعات.

ـــــــــــ . ۱۳۷۶ . شرح جامع مثنوی معنوی. دفتر۵. چ۱. تهران: اطلاعات.

صمدآقایی، جلیل. ۱۳۸۰. تکنیک‌های خلاقیت فردی و گروهی تئوری، مثال، تمرین. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

مولوی، جلال‌الدین محمد. ۱۳۷۴. مثنوی معنوی. به کوشش کریم زمانی. دفتر۲. چ۲. تهران: اطلاعات.

ـــــــــــــــــــــــ . ۱۳۷۹. مثنوی معنوی. به کوشش کریم زمانی. دفتر۳. تهران: اطلاعات.

ــــــــــــــــــــــــ. ۱۳۸۶. مثنوی معنوی. به کوشش کریم زمانی. دفتر ۶. چ۱۱. تهران: اطلاعات.

نلر، جورج فردریک. ۱۳۸۰. هنر و علم خلاقیت. ترجمة سیّد‌علی اصغر مسدد. شیراز: دانشگاه شیراز.