مثنوی معنوی؛ بستر خلاقیت و حل مسئله

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده

شیوه‌های روشمند حل مسائل و چگونگی رویارویی با مشکلات در حوزة علوم انسانی از کارکرد بسیار بالایی برخوردار است. خلاقیت یا توانایی تولید ایده‌ها و ارائه راه‌ حل‌های متعدد، جدید و مناسب برای حل مسائل و مشکلات که در دنیای فناوری و ارتباطات امروز به طور جدی مورد بحث و بررسی دانشمندان و محققان در تمام شاخه‌های علوم قرار دارد، در مثنوی معنوی بازتابی آشکار یـافته است. مولوی را می‌توان عارفی دانست که به عمق مسائل انسانی پی برده و در صدد تجزیه و تحلیل آن‌ها برآمده است. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که مولــوی ضمن بیان مبـــاحث عرفانی در قالب حکایـات، از این شیوه‌ها در حل مسائل و مشکلاتی که انسان در زندگی روزمره خود با آن‌ها روبه روست، بهره جسته است. تحقیق و تفحص در مثنوی معنوی برای دست‌یابی به این شیوه‌ها در حوزة علوم انسانی، به منظور گسترش نگرش فردی و اجتماعی و آشنایی با دستاوردهای فکری و معنوی مولوی در برخورد با مسائل انسانی و معضلات رفتاری، از اهداف این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creativity and Problem Solving in Masnavī-ye Ma’navī

نویسنده [English]

  • abolghasem AmirAhmadi
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Sabzvar Branch
چکیده [English]

In humanities, the problem solving and how to deal with problems have many advantages. In today's world of technology and communications, creativity or the ability to generate ideas and provide new and more efficient solutions are seriously discussed by scholars. Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī has also discussed this issue in Masnavī-ye Ma’navī. Rūmī can be considered as a mystic who understands the depth of human affairs and seeks to analyze them. The findings of the research show that Rūmī, while expressing purely mystical discussions in the form of anecdotes, uses some methods to solve problems that human beings face in their everyday lives. The article tries to study Masnavī-ye Ma’navī to find these methods in humanities. In this way, we get acquainted with the intellectual achievements of Rūmī when dealing the human issues and behavioral problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masnavī
  • Mowlavī
  • Creativity
  • problem solving
  • TRIZ
احمدپور داریانی، محمود و محمد عزیزی. ۱۳۸۸. کارآفرینی. تهران: محراب قلم.

بوگدال، فولکر.۱۳۸۳ .روش‌های حل خلاقانه مسائل. ترجمة فرهنگ هاشمی و علیرضا دارابی. تهران: طراح.

حسینی، افضل‌السادات. ۱۳۸۸ .ماهیت خلاقیت و شیوه‌های پرورش آن. مشهد: به نشر.

دوبونو، ادوارد .۱۳۸۲. خلاقیت جدی. ترجمة قاسم بصیری و مرتضی غفاری‌پور. تهران: آییژ.

زمانی، کریم. ۱۳۷۷. شرح جامع مثنوی معنوی. دفتر۳ و ۴. چ۲. تهران: اطلاعات.

ـــــــــــ . ۱۳۷۶ . شرح جامع مثنوی معنوی. دفتر۵. چ۱. تهران: اطلاعات.

صمدآقایی، جلیل. ۱۳۸۰. تکنیک‌های خلاقیت فردی و گروهی تئوری، مثال، تمرین. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

مولوی، جلال‌الدین محمد. ۱۳۷۴. مثنوی معنوی. به کوشش کریم زمانی. دفتر۲. چ۲. تهران: اطلاعات.

ـــــــــــــــــــــــ . ۱۳۷۹. مثنوی معنوی. به کوشش کریم زمانی. دفتر۳. تهران: اطلاعات.

ــــــــــــــــــــــــ. ۱۳۸۶. مثنوی معنوی. به کوشش کریم زمانی. دفتر ۶. چ۱۱. تهران: اطلاعات.

نلر، جورج فردریک. ۱۳۸۰. هنر و علم خلاقیت. ترجمة سیّد‌علی اصغر مسدد. شیراز: دانشگاه شیراز.