آداب،اسرار و فضایل عبادات از دیدگاه مولانا

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

 
هدف نهایی آفرینش،عبودیت و بندگی حق تعالی و در واقع،بهترین حالت بنده مومن و نقطه اوج و کمال انسانیت اوست،به ویژه اگر با ادب و توجه به معانی و اسرار و حقایق عبادات آراسته گردد،چرا که موجب طراوت و تازگی ایمان،روشنی و صفای قلب،نزول رحمت الهی و رسیدن به بالاترین مراتب قرب و سعادت وکمال انسانی میگردد.این مقاله بر آن است که با الهام از دیدگاه مولانا و با تکیه بر مثنوی معنوی او،به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای،برای رسیدن به اهداف مورد نظر به تحقیق بپردازد.امید است که این نوشتار در ایجاد شوق عبادت با حضور دل و بهره مندی بیشتر از مواهب و برکات آن مفید باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها