تحلیل ساختار رمان چراغ ها را من خاموش میکنم، بر اساس کهن الگوی سفر قهرمان

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان

چکیده

 
یکی از ماندگارترین کهن‌الگوهای موجود در ادبیات مکتوب و شفاهی، کهن‌الگوی سفر قهرمان است که جوزف کمبل مبتنی بر آرای یونگ درباره کهن‌الگوی قهرمان، آن را مطرح کرد. به عقیده کریستوفر وُگلر، بسیاری از فیلم‏ها و داستان‏های سراسر جهان نیز از این الگوی جهان‌شمول قصه‌ها و اسطوره‌ها برخوردار هستند؛ به عبارت دیگر، در برخی از داستان‌ها و فیلم‌ها و اسطوره‌ها و قصه‌ها عناصر ساختاری مشترکی یافت می‌شود و با تحلیلی جزئی‌تر می‌توان مراحل کهن‏ الگوی سفر قهرمان را در این آثار دید. مراحل کهن ‏الگوی سفر قهرمان را در رمان چراغ‏ها را من خاموش می‏کنم نیز می‏توان مشاهده کرد که با کاوش در سازکار درونی این رمان آشکار می‏شود. شخصیت اصلی این رمان، مانند قهرمانان اساطیری سفری به دنیای درون و ذهن در پیش می‌گیرد و در پایان با اکسیر آگاهی و شناخت خود، به زندگی زناشویی و روابطش با اطرافیان بازمی‌گردد. پژوهش حاضر به تحلیل این رمان از این منظر اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Structure of Cheragh-ha ra Man Khamush Mikonam; Based on the Archetype of Hero's Journey

نویسنده [English]

  • afsane hasanzade
چکیده [English]

 
In oral and written literature, one of the most enduring archetypes is the archetype of hero's journey that is proposed by Joseph Campbell based on Jung’s views. According to Christopher Vogler, this universal archetype can be found in many films and stories all through the world. In other words, we can see the common structural elements in stories, myths and tales; the stages of archetype of hero's journey can be seen in them. By analyzing Zoya Pirzad’s novel Cheragh-ha ra man khamush mikonam (I Will Turn Off the Lights) the archetype of hero's journey can be seen. The first character of the novel, like the mythic heroes, begins a journey to her inner world and finally returns to her married life and those close to her while holding elixir of consciousness and self-examination. The present article tries to consider the novel from this view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • novel
  • Cheragh-ha ra man khamush mikonam (I Will Turn Off the Lights)
  • Myth
  • Archetype
  • Hero's Journey
 

اسماعیل‌پور، ابوالقاسم. 1387. اسطوره، بیان نمادین. تهران: سروش.

بیلسکر،‌ ریچارد. 1388. اندیشه یونگ. ترجمة حسین پاینده. چ۳. ویراست دوم. تهران: آشیان.

پاینده، حسین. 1392. گشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی. تهران: مروارید.

پهلوان‌نژاد، محمدرضا و فائزه وزیرنژاد. 1388. «بررسی سبکی رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم با رویکرد فرانقش میان‌فردی نظریة نقش‌گرایی»، نشریة علمی‌-‌ پژوهشی ادب‌پژوهی. ش ۷و۸.

پیرزاد،‌ زویا. 1380. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم. تهران: مرکز.

چایلدز، پیتر. 1386. مدرنیسم. ترجمة رضا رضایی. تهران: ماهی.

حسن‌زاده دستجردی، افسانه. 1384. «نقد و بررسی آثار زویا پیرزاد». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. با راهنمایی دکتر عبدالحسین فرزاد. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ستاری، جلال. 1387. اسطوره و رمز. (مجموعه مقالات). تهران: سروش.

ـــــــــــــ. 1383. سایه ایزوت و شکرخند شیرین. تهران: مرکز.

شمیسا، سیروس. 1385. نقد ادبی. ویرایش دوم. تهران: میترا.

فوردهام، فریدا. 1388. مقدمه‌ای بر روان‌شناسی یونگ. ترجمة مسعود میربهاء. تهران: جامی.

کمبل، جوزف. 1391. قدرت اسطوره. ترجمة عباس مخبر. چ۷. تهران: مرکز.

ـــــــــــــ. 1389. قهرمان هزارچهره. ترجمة شادی خسروپناه. چ۴. مشهد: گل آفتاب.

کوپ، لارنس. ۱۳۹۰. اسطوره. ترجمة محمد دهقانی. چ۲. تهران: علمی و فرهنگی.

کوپر، جی. سی. 1379. فرهنگ مصور نمادهای سنتی. ترجمة ملیحه کرباسیان. تهران: فرشاد.

گورین، ویلفرد. ال و همکاران. 1383. راهنمای رویکردهای نقد ادبی. ترجمة زهرا میهن‌خواه. چ۴. تهران: اطلاعات.

مکاریک، ایرنا ریما. 1388. دانش‌نامه نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی. چ۳. تهران: آگه.

وگلر، کریستوفر. 1390. ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلمنامه. ترجمة عباس اکبری. چ۲. تهران: نیلوفر.

ویتیلا، استوارت. ۱۳۹۰. اسطوره و سینما: کشف ساختار اسطوره‌ای در ۵۰ فیلم فراموش‌نشدنی. با مقدمه کریستوفر وگلر. ترجمة محمد گذرآبادی. چ۲. تهران: هرمس.

هایت، گیلبرت. 1376. ادبیات و سنت‌های کلاسیک. ترجمة محمد کلباسی و مهین دانشور. ج2. تهران: آگه.

یداللهی شاه‌راه، رؤیا. 1392. «تکامل شخصیت وهاب در زمینة عشق در داستان خانة ادریسی‌ها بر مبنای الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل». فصلنامة علمی‌-پژوهشی نقد ادبی. س۳. ش۲۴.

یونگ،‌کارل گوستاو. 1378. انسان و سمبل‌هایش. ترجمة محمود سلطانیه. چ۲. تهران: جامی.

 

English source

Rensma, Ritske. 2009. The Innateness of Myth: a New Interpretation of