ولدنامه در سایة مثنوی معنوی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ـ واحد علوم و تحقیقات

چکیده

ولدنامه اثری است در قالب مثنوی که در بحر خفیف سروده شده است. این کتاب در تفسیر دقایق و معانی عرفانی و اخلاقی و شرح اخبار و احادیث و تفسیر آیات قرآن همراه با ذکر امثال و بیّنات، حکم و کنایات، نوادر لغات و ترکیبات و اعلام احوال مولانا جلال‌الدین، برهان‌الدین محقق، شمس تبریزی، صلاح‌الدین زرکوب و دیگران است که تصویری درست از زندگی جسمانی و روحانی مولانا و حالات و مقامات مریدان و مصاحبان او را منعکس می‌کند.
این اثر حدود ده هزار بیت است که در سال 690 هجری به وسیلة سلطان ولد، فرزند ارشد مولوی، سروده شده است.
با عنایت به ابعاد گوناگون مثنوی معنوی، درمی‌یابیم شاید «سلطان ولد» اولین شاعر صوفی باشد که بعد از مولانا توانست در شعر تعلیمی صوفیانه، روش وی را سرمشق خود قرار دهد.
بنابراین حل بسیاری از مشکلات مثنوی ولدنامه به دلالت و هدایت مثنوی مولوی وابسته است و فهم اسرار کلمات و عبارات پسر جز به وسیلة اطلاعات راه‌گشای پدر، میسر نیست، به‌طوری‌که سایة پدر را بر تمامی آثار او می‌توان احساس کرد.
سلطان ولد در احیای طریقت مولانا اهتمام خاص داشت و در طی حیات خویش نیز کوشید تا در کار تألیف و تصنیف آثارش شیوة کار پدر را تقلید نماید.
این مقاله کوشیده است برخی از این تأثیرپذیری‌ها و جلوه‌های مشترک را معرفی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Molavi’s Masnavi on Valadnāmeh

چکیده [English]

 
Masnavi-e Valadnāmeh, composed by Soltān Valad, is about mystical truths, Quranic commentary, ethical truths, fables, kennings as well as inner states of mystics like Molānā Jalāl Al-Din, Borhan Al-Din Mohagegh, Shamse Tabrizi and Salāh Al-Din Zarkoob.
Valadnāmeh, containing up to 10000 verses, was composed by Soltān Valad in 690 A.D. Soltān Valad was Molānā Jalāl Al-Din’s eldest son, well familiarized with his father’s ways of teaching. Therefore, studing Valadnāmeh for better understanding and interpreting of Masnavi is necessary.
The influence of Masnavi on Valadnameh is examined in this article.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soltān Valad
  • Molavi
  • valadnāmeh
  • Masnavi