نیمایوشیج، شاعرِ شهود و طبیعت

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ارومیه

چکیده

طبیعت با قابلیت و داشته‌های بی‌نهایت خود، همواره پشتوانه‌ای عظیم برای هنر و آثار هنری بوده است. هنرمندان با بهره‌مندی از سرمایه‌های طبیعت، هنر خویش را تعالی بخشیده و آن را از امکانات بسیاری بهره‌مند ساخته‌اند. نیمایوشیج، شاعر طبیعت‌گرای معاصر، با حضور مداوم در دامن طبیعت، توانست پیوندی فکری و عاطفی بین خود و طبیعت پدید آورد. او ذهنیتِ شعری خویش را با طبیعت، به صورتی تنگاتنگ درآمیخت و آن را جانمایة هنر خویش ساخت. تأثیرپذیری نیما از طبیعت، دستاوردهای بسیاری برایش داشته است. او نوآوری خویش را نیز مدیون طبیعت است. مشاهدة تازگی‌های طبیعت و درک بی‌واسطة او از پویایی و تحولِ جاری در آن، توانست منبع الهامش قرار گیرد و در وی به انگیزه‌ای عظیم برای تحول تبدیل شود. شعر نیمایوشیج از هر نظر با طبیعت ارتباط و آمیختگی یافته است. او به اشکال مختلف از امکانات طبیعت بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nima Youshij; The Poet of Nature

چکیده [English]

 
Nature has always been the source of inspiration for artists and poets. Nima Yushij, the Iranian contemporary naturalist poet, lived his life in nature, so his poems were shaped in a naturalistic view.
The main source of inspiration for him is said to be contemplating the renewal of Nature and also recognizing the changes in nature.
The present article studies the naiveties in his Poems with the above considerations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • Art
  • mankind
  • Observation
  • poetry
  • Haiku