بازتاب فرهنگ عامه در آثار محمدعلی بهمنی و حسین منزوی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الیگودرز)

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

این مقاله می‌کوشد ابتدا به پیشینة فرهنگ عامه، تعریف، منابع، تاریخچه و تأثیر آن در اشعار محمدعلی بهمنی و حسین منزوی (اعتقادها و باورها، ادبیات عامیانه، کنایه‌ها، گیاهان، جانوران، رسوم، علوم، افسانه‌ها و بازی‌ها) بپردازد و به این وسیله گامی در مسیر شناخت بیشترِ شعرِ این دو شاعر و فرهنگِ عامه، بردارد و در پایان از نوشته‌ها نتیجه‌گیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Popular Culture in the Works of M. A. Bahmani & H. Monzavi

چکیده [English]

 
The present article studies the works of two Iranian contemporary poets, Mohammad Ali Bahmani and Hosein Monzavi, and tries to examine the role of popular culture in their poems.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • popular culture
  • Mohammad Ali Bahmani
  • Hosein Monzavi
  • Customs and traditions
  • folklore