آموزش دستور زبان فارسی در دانشگاه، چالش‌ها و راهکارها

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران شمال

چکیده

بررسی مشکلات آموزش واحد درسی «دستور زبان فارسی 1» در دانشکده‌های گوناگون بیانگر وجود معضلاتی در تدریس این واحد درسی است که می‌توان آن را در دو سطحِ منابع انسانی و منابع درسی بررسی کرد. بحث منابع انسانی به دو متغیّر یعنی مدرس و دانشجو اختصاص می‌یابد. بدیهی است که پاسخ معضلات این حوزه را باید خارج از واحد درسی دستور زبان بررسی کرد. بحث منابع درسی، متضمّن بررسی معضلات متون درسی دانشگاهی است که به باور نگارنده، ایراد اساسی آن، اختلاف اصطلاحات درسی و شیوة آموزش در این متون در مقایسه با منابع درسی دورة متوسطة عمومی است. 
نگارش این مقاله کوششی است در پاسخ به معضلات متون درسی «دستور زبان فارسی» در دانشگاه‌ها که در حیطة واحد درسی «دستور زبان فارسی» قابل بررسی و اصلاح است. این معضل از راه‌های بررسی مشکلات کتاب‌های درسی دورة متوسطة عمومی و کتاب‌های دانشگاهی، پیدا کردن موارد اختلاف و ارایه شیوة واحد، حل شدنی است. از این رو، هدف این مقاله، دستیابی به طرحی برای هماهنگ‌سازی اصطلاحات دستوری و ارایة شیوه‌ای واحد در تبیین مفاهیم دستور زبان فارسی با تکیه بر کاربرد در فراگیری متون ادب فارسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching of Persian Language Grammar in Iranian Universities and Colleges: Challenges and Approaches

چکیده [English]

 
Studying the ways of teaching Persian language in Iranian universities and colleges shows that there are some difficulties in teaching Persian language grammar. These problems can be considered from two viewpoints: educational materials and methods of teaching and learning.
This article focuses only on the educational materials and shows that there are some discrepancies between the high school grammar text books and the ones taught at universities, and suggests some methods to approach the problem.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Persian Language Grammar
  • Different viewpoints
  • Persian grammar text books
  • Syntactic roles