کنسرواتیزم و مشابهت‌های مضامین «کلیله و دمنه»و «مرزبان‌نامه» با آن

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نورـ واحد مرکز تهران

چکیده

کنسرواتیزم (محافظه‌کاری) مکتبی است که بر نابرابری انسان‌ها با یکدیگر تأکید می‌کند و آن را انگیزة اصلی سعی و کوشش آدمیان در زندگی می‌داند. در این مکتب، مالکیت همچون خانواده و مذهب اموری مقدس شمرده می‌شود. محافظه‌کاری سلطة دولت را همچون سلطة پدر می‌داند، به تعبیری می‌توان اساسی‌ترین ویژگی محافظه‌کاری را حفظ وضعیت موجود و احتیاط در نیل به وضعِ مطلوب دانست. گرچه کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه به نمونه و الگویی متفاوت از کنسرواتیزم متعلق است، اما سعی شده است تا امکان تطبیقِ این دو اثر با مضمون یادشده (کنسرواتیزم) در نظر و نگاهی روش‌شناسانه پی‌گرفته شود. به نظر می‌رسد این دو کتاب مملو از مضامینی است که با مفهوم کنسرواتیزم سازگارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kalileh va Dimneh and Marzbān Nāmeh: A conservative Approach

چکیده [English]

 
Conservatism is a political philosophy based on tradition and social stability, stressing established institutions, especially family and religion, and preferring gradual development to abrupt change. It is a modern political philosophy and belongs to modern world and the new age.
Although Kalileh va Dimneh and Marzbān Nāmeh, two famous Persian texts and fabulous collections of animal-based moral tales, belong to pre-modern age and stem from a totally different paradigm, conservative concepts can still be found in them.
The aim of the present article is to show the presence of the above concepts in these texts.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Politics
  • Kalileh va Dimneh and Marzbān Nāmeh