چارچوب ادراکی رشتة آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌ها

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

چکیده

شواهد گوناگون حاکی از آن است که دانش‌آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌ها، زبان فارسی را به خوبی نمی‌‌آموزند و در فراگیری مهارت‌‌های چهارگانة زبان فارسی مشکلاتی دارند و این در حالی است که ساعات زیادی در مدارس و دانشگاه‌ها صرف آموزش زبان فارسی می‌شود ، اما نتایج آن رضایت‌بخش نیست، چرا که تربیت متخصص آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌ها و مراکز تربیت معلم پاسخ‌گوی نیازهای مدارس و دانشگاه‌ها نیست. بازنگری در برنامة درسی تربیت معلم زبان فارسی و توسعة این رشته در دورة تحصیلات تکمیلی می‌تواند نیروهای متخصص را به سامانة آموزش زبان فارسی وارد کند و بستر مناسب برای پژوهش در این حوزه را فراهم سازد.
در این مقاله ضمن بررسی وضعیت کنونی تربیت متخصص زبان فارسی در دانشگاه‌ها و مراکز تربیت معلم، چارچوب مفهومی جدیدی با رویکرد میان‌رشته‌ای و درهم تنیده یا Interdiseiplinary برای تأسیس رشتة آموزش زبان فارسی تعریف شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching of Persian Language in Iranian Universities: Appraisal of Teacher Training Program

چکیده [English]

 
There are evidences showing that Iranian students do not gain a good command of Persian language. One reason why is that the teacher training program is inefficient and requires revision.
The present article, by examining the methods of teacher training in Iranian universities and teacher training centers, tries to provide a new framework, based on an interdisciplinary approach.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching of Persian Language
  • Language Skills
  • Educational Programming
  • language proficiency
  • Persian Language Teacher Training Programs