لال شیش؛ چوب بلاگردان، تیر آرش

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب

چکیده

بشر ابتدایی برای پدیده‌های طبیعت قایل به روح بود و می‌کوشید که روح طبیعت را با خود و زندگی خود سازگار سازد. این امر در آداب و رسوم اجتماعی بشر و افسانه‌ها و جشن‌ها نمود پیدا کرد و به صورت اسطوره به زندگی خود ادامه داد. امروزه نیز برای درک مفاهیم اسطوره‌ها باید به تحلیل آن مراسم و... پرداخت. یکی از این موارد، رسم "لال شیش زدن" است که در برخی مناطق مازندران در شمال ایران رایج است. شکل‌های دیگر آن ـ مانند چوب زدن ـ در سرزمین‌های دیگر وجود دارد. بیشترِ این مراسم برای راندن شیاطین و ارواح خبیث بوده است. به نظر می‌رسد که پرتاب تیر به وسیلة آرش ـ در اسطورة ایرانی آرش کمانگیر ـ گونه‌ای از این رسم بلاگردانی بوده که به صورت داستانی حماسی و اساطیری باقی مانده است. این مقاله به رسم "لال شیش زدن" در ایران و گونه‌های آن در سرزمین‌های مختلف و ارتباط احتمالی آن با تیراندازی آرش می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Lale-Shish-Zan" and the Myth of Ārash the Archer

چکیده [English]

 
 
In the north of Iran, the province of Mazandaran, there is a rite called  "Lale-Shish-zan". In this rite, in the middle of summer, a person in the role of a dumb (lal), enters the houses and beats barrens, girls of marriageable age and fruitless trees with a wood (shish). Some mythologists believe that it is rooted in old Persian myths and the wood is a symbol of bow of Ārash-e Kamāngīr, Arash the Archer. The present article is to analyze this rite with respect to the mentioned Persian mythology.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beating with Stick
  • Lale - Shish
  • The Bow of Ārash
  • prosperity
  • Fettility