مقایسه جایگاه زن در شاهنامة فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شاهکار حماسی شاهنامه، اثری است برآمده از مواریث اساطیری، تاریخی و فرهنگی ایران باستان که در آمیزش با جهان‌بینی توحیدی حکیم ابوالقاسم فردوسی همچون آیینه‌ای تمام‌نما، گویای بینش و منش ایرانیان بوده و از این رهگذر همواره از مراجع ایران و ایرانی‌شناسی قرار گرفته است که به ناگزیر همچون هر منبع و مأخذ دیگر از گزند سهو و خبط مخاطبان و محققان مصون نمانده است؛ گاه متهم به پان ایرانیسم و ترک‌ستیزی و گاه مظنون به جبرگرایی محض و زرتشتی‌گری؛ اما تازه‌تر از همه، اتهام زن‌ستیزی است (خلافِ اتهامات و ابهامات پیشین که لااقل از پاره‌ای توجیهات و دستاویزهایِ هرچند ظاهربینانه برخوردار است) که نه تنها پشتوانه‌ای جز غرض‌ورزی ندارد، بلکه عکس آن، یعنی زن‌ستایی (چنانکه پس از این خواهیم دید) صادق است و خود از نقاط قوت حماسة ملی ایرانیان است.
در این راستا، جستار حاضر می‌کوشد جایگاه و نقش زن را در شاهنامه فردوسی با استناد به پیشینة اساطیری، تاریخی و فرهنگی ایران‌زمین واکاوی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Woman in Shāhnāmeh and Iliad and Odyssey: A Comparative Study

چکیده [English]

 
Ferdowsi is accused of being anti-women. Likewise, similar attitudes and trends are detected in ancient Greek.
By considering Persian and Greek myths, and based on a comparative study, the present article attempts to study the role of woman in Shahnāmeh and Iliad and Odyssey.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Shahnāmeh
  • Iliad
  • Odyssey
  • Ferdowsi
  • Homer