موضوعات = اسطوره
تعداد مقالات: 7
1. بررسی «ورجمکرد» در مقایسه با نمونه‏‌های برجسته آن در اساطیر ‌ایران و جهان

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 123-144

آذر حمیدی؛ جهانگیر صفری؛ پرستو کریمی


2. بررسی پیشینه‌ اساطیر بین‌النهرینی و هندی در منظومه‌ غنایی گل و نوروز خواجوی کرمانی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 173-192

سمانه عباسی؛ سیدحسن طباطبایی؛ عصمت اسماعیلی


3. پیکرگردانی اساطیر در خسرو و شیرین نظامی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 157-181

حسن شامیان


5. کارکرد مدحیِ اساطیر در شعر خاقانی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 217-246

رضا صادقی شهپر


6. تحلیل کهن‌الگویی هفت‌خوان رستم با تکیه برنظریه روان‌شناسی یونگ

دوره 15، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 167-193

اکبر شاملو؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ رامین خداکرمی


7. مرور انتقادی نظریه اسطوره‌شناختی رنه ژرار

دوره 15، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 13-48

مسعود آلگونه جونقانی