موضوعات = عرفان
تعداد مقالات: 4
1. دنیاهای محتمل در ساختار روایی مثنوی معنوی ( داستان دژ هوش‌ربا)

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 95-122

زینب حاج ابوکهکی؛ اشرف شیبانی اقدم؛ محمدعلی گذشتی


2. تحلیل رنگ‌های یک مقبره‌پوش دورة صفوی با تکیه ‌بر آراء علاءالدوله سمنانی

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 241-272

فاطمه مهرابی؛ بهروز عوض پور


3. بازشناخت جایگاه خیال در معماری با تکیه بر مثنوی معنوی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 281-310

ریحانه نیک روش؛ ژاله صابرنژاد