موضوعات = بررسی تطبیقی آیین ها و اسطوره
تعداد مقالات: 2
2. گونه‌شناسی منشاء مرگ در اساطیر جهان

دوره 15، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 183-216

سید سعید رضا منتظری؛ حسین صابری ورزنه