کلیدواژه‌ها = یاکوبسن
تعداد مقالات: 1
1. آداب مکالمه انسان با خدا بر اساس مدل ارتباطی دیوید برلو و نظریه یاکوبسن (با تکیه ‌بر آثار منثور عرفانی تا قرن هفتم)

دوره 14، شماره 50، بهار 1397، صفحه 267-293

مریم نجفی؛ حسین یزدانی؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ فاطمه کوپا