کلیدواژه‌ها = اصطلاحات عرفانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی قبض و بسط عرفانی در متون آموزشی صوفیه تا قرن هشتم هجری

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 13-47

عبدالعلی اویسی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اسماعیل علی پور