کلیدواژه‌ها = قبض و بسطِ روایی
تعداد مقالات: 1
1. شگردهای قبض و بسطِ روایت در مثنوی معنوی (مطالعۀ موردی داستانِ دقوقی)

دوره 13، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 39-75

مهرداد اکبری گندمانی؛ مهدی رضا کمالی بانیانی