کلیدواژه‌ها = جهان‌شناسی عرفانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی کاربرد آینه در آثار عین‌القضات همدانی و مولوی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 43-84

عظیم حمزئیان؛ سمیه خادمی