کلیدواژه‌ها = مقالات
تعداد مقالات: 2
1. زندگی و اندیشه‌ شمس تبریزی با تکیه بر وجهه‌ آموزگاری او

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 193-218

طاهره قاسمی؛ علی محمدی


2. مقالات شمس تبریزی از دیدگاه نظریه ساحت اخلاقی زبان

دوره 13، شماره 46، بهار 1396، صفحه 147-174

حسین علیزاده؛ ایرج مهرکی