کلیدواژه‌ها = باختین
تعداد مقالات: 2
1. شاهنامه نمود حذف، غیاب یا حضور دیگری

دوره 15، شماره 54، بهار 1398، صفحه 39-73

فرزاد بالو؛ رضا ستاری؛ فاطمه بصیری


2. بررسی چندصدایی و چندزبان‌گونگی جهد و توکل ( مطالعۀ موردی دو داستان از مثنوی معنوی)

دوره 12، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 279-314

لیلا میرزایی؛ عبدالحسین فرزاد؛ محمود طاووسی؛ امیرحسین ماحوزی