کلیدواژه‌ها = اسطوره‌های ایرانی
تعداد مقالات: 5
2. اسطوره‌های ایرانی؛ برآیند دگرگونی‌های اجتماعی و جغرافیایی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 35-73

حمیدرضا اردستانی رستمی


3. اژدها در اسطوره‌ها وفرهنگ ایران و چین

دوره 11، شماره 38، بهار 1394، صفحه 235-270

راضیه نایب زاده؛ صمد سامانیان


4. مضامین اساطیری در کردة یکم رام‌یشت

دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 24-36

رحمان بختیاری


5. بیدل دهلوی و اسطوره‌های ایرانی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1386، صفحه 13-24

محمد حکیم آذر