کلیدواژه‌ها = حکمت تجربی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل حکمت‌های تجربی در آثار منثور فارسی صوفیه تا قرن هشتم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 61-97

سعید بزرگ بیگدلی؛ فرزاد کریمی