کلیدواژه‌ها = زرتشتی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة جاودانگی در اساطیر زرتّشتی و سامی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1390، صفحه 50-65

مهدی رضایی؛ حشمت ا... آذرمکان