کلیدواژه‌ها = پری
تعداد مقالات: 3
1. در جست‌وجوی پاره‌های از یاد رفته اسطوره گرشاسپ

دوره 11، شماره 38، بهار 1394، صفحه 271-298

مریم نعمت طاووسی


2. پدیدارشناسی زن جادو (با تکیه بر شاهنامه و شهریار‌نامه)

دوره 9، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 78-101

مهدی شریفیان؛ بهزاد اتونی


3. اسطوره و قصه‌های عامیانه

دوره 8، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 209-248

فرزانه مظفریان