کلیدواژه‌ها = ابوسعید ابوالخیر
تعداد مقالات: 3
1. نعل وارونه در گفتار و رفتار شیخ ابوسعید ابوالخیر

دوره 15، شماره 54، بهار 1398، صفحه 13-37

ثمره اشرفی؛ ملک محمد فرخ زاد


2. مقایسه کهن‌الگوهای یونگ با شیوة عرفانی ابوسعید

دوره 13، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 67-97

تقی اژه‌ای؛ مهدی عرب جعفری


3. آزاد اندیشی در ابوسعید و سهراب سپهری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 11-31

عبدالعلی اویسی کهخا