کلیدواژه‌ها = فروید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی روانشناسانه از داستان سیاوش بر مبنای الگوی ساختار ذهن فروید

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 107-129

محمدرضا روزبه؛ کیانوش دانیاری


2. بررسی روان‌شناسانة رویاهای شاهنامه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 152-182

خیرا... محمودی؛ مهرنوش دژم