کلیدواژه‌ها = داوری ایزدی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی آیین‌های اساطیری «داوری ایزدی» در ایران باستان

دوره 9، شماره 30، بهار 1392، صفحه 66-86

سعید زاویه؛ آمنه مافی تبار