کلیدواژه‌ها = آتش
تعداد مقالات: 6
2. بررسی بازتاب نمادین آتش در دو داستان مثنوی با رویکرد تطبیقی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 225-250

محمد صافحیان؛ زکیه رشیدآبادی


4. بررسی آیین‌های اساطیری «داوری ایزدی» در ایران باستان

دوره 9، شماره 30، بهار 1392، صفحه 66-86

سعید زاویه؛ آمنه مافی تبار


5. بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 123-151

رحیم کوشش؛ امیررضا کفاشی


6. هفت زینة مهری در هفت خوان بیژن

دوره 7، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 51-92

قدمعلی سراّمی؛ سیما منصوری