کلیدواژه‌ها = عطار نیشابوری
تعداد مقالات: 3
1. مصادیق ریاضت حقیقی (مشروع) در جهان‌بینی عطار نیشابوری

دوره 14، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 119-151

هادی دینی؛ میر جلیل اکرمی


2. خرقه‏سوزی در شعر حافظ

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 11-42

خدیجه حاجیان؛ سعید بزرگ بیگدلی


3. ساختار معنایی الهی‌نامه عطار

دوره 9، شماره 30، بهار 1392، صفحه 1-22

فاطمه امامی