کلیدواژه‌ها = هفت‌پیکر
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و نقد بن‌مایۀ اساطیری دیو در منظومۀ ویس و رامین و داستان گنبد پنجم هفت‌پیکر نظامی

دوره 16، شماره 59، تابستان 1399، صفحه 75-101

قدرت قاسمی پور؛ نصراله امامی؛ مختار ابراهیمی؛ پگاه تلاوری


2. درختان اساطیری در افسانه‌های هفت‌پیکر نظامی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 215-238

زهرا نصر اصفهانی؛ مریم ایل‌بیگی


3. نمادهای اسطوره‌ای در سایه نور عرفانی در هفت‌پیکر نظامی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 165-207

عباس خائفی؛ بهاره هوشیار کلویر


5. بن‌مایه‌های عرفان گنوسی در داستانی از هفت پیکر نظامی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 213-248

مهین دخت فرخ نیا