کلیدواژه‌ها = سیاوش
تعداد مقالات: 14
4. ساختار تقابلی داستان سیاوش در شاهنامه بر اساس نظریه لوی استروس

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 75-107

محمد چهارمحالی؛ مریم شعبانزاده؛ محمود حسن آبادی


6. بررسی بازتاب نمادین آتش در دو داستان مثنوی با رویکرد تطبیقی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 225-250

محمد صافحیان؛ زکیه رشیدآبادی


7. سیاوش و اسطوره بازگشت جاودانه

دوره 11، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 239-261

وحید رویانی؛ منصور حاتمی‌نژاد


9. جلوه‌های آرمانشهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش

دوره 10، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 179-212

حسنعلی عباسپور اسفندن؛ احمد رنجبر


11. بررسی تحلیلی تطبیقی سیاوش، اوزیریس و آتیس

دوره 7، شماره 22، بهار 1390، صفحه 17-34

محمود رضایی دشت ارژنه؛ پروین گلیزاده


12. تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره‌های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 56-78

سعید زاویه؛ ایرج داداشی؛ آمنه مافی تبار


13. شکوه سیاوش در آیینة عرفان

دوره 4، شماره 10، بهار 1387، صفحه 47-61

ناهید جعفری


14. سیاوش در آیینه ادب فارسی (تا قرن هفتم)

دوره 3، شماره 6، بهار 1386، صفحه 70-87

نسرین شکیبی ممتاز