کلیدواژه‌ها = مولانا
تعداد مقالات: 16
1. بازتاب قصۀ حضرت یونس (ع) در آثار مولانا و تشابه آن با منابع عرفانی پیشین

دوره 16، شماره 59، تابستان 1399، صفحه 153-180

خدیجه نامدار جویباری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مسعود روحانی


2. تطبیق غزلی از مولانا با غزلی از سنایی براساس مؤلفه‌های مکتب سوررئالیسم

دوره 13، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 139-164

محمد بهنام فر؛ مصطفی غریب


3. تطبیق جهانبینی مولانا و فلوطین

دوره 12، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 61-89

حمیدرضا خوارزمی


4. بررسی چندصدایی و چندزبان‌گونگی جهد و توکل ( مطالعۀ موردی دو داستان از مثنوی معنوی)

دوره 12، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 279-314

لیلا میرزایی؛ عبدالحسین فرزاد؛ محمود طاووسی؛ امیرحسین ماحوزی


5. بررسی ارتباط کلامی در فیه‌مافیه

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 171-220

مریم صادقی


7. عشق پژوهشی؛ از خدا تا انسان

دوره 9، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 33-61

سید حسن حسینی


8. حلاج در آثار مولانا

دوره 9، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 138-148

محمد نجاری؛ کامل احمدنژاد


10. رابطة شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی

دوره 9، شماره 30، بهار 1392، صفحه 46-65

سیدناصر جابر یاردکانی


13. زن در اندیشه و زندگی مولانا

دوره 6، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 79-94

فاطمه مدرسی؛ مهرویه رضیی


16. جایگاه گرمابه در اندیشه، آثار و زندگی مولانا

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 77-94

پروانه سیدالماسی؛ پرستو سیدالماسی